Problemen op het werk : kosten (te)veel energie

 Feenstra Mediation is aangesloten bij Vereniging Arbeidsmediators Nederland

Arbeidsconflicten

Wanneer een werknemer een gevoel van onvrede heeft en zich niet prettig voelt op zijn werk, gaat dit ten koste van zijn prestaties en neemt de kans op ziekteverzuim toe.  Arbeidsconflicten gaan vaak samen met veel emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress.

> Lees meer

Exit mediation

Het gaat niet langer goed. De werkgever stoort zich al langere tijd aan de houding van de werknemer.  De werknemer heeft steeds vaker het lood in de schoenen om naar het werk te gaan.  De collega’s voelen zich ongemakkelijk en verdeeld over de positie van de werknemer, er is steun en er is verwijt.

> Lees meer

Pesten op het werk

Als u slachtoffer bent van pesten door collega’s of uw leidinggevende, is het belangrijk te zeggen dat u het pestgedrag meldt. U kunt erover praten met een collega of leidinggevende die u vertrouwt of een speciaal aangestelde vertrouwenspersoon. Pesten en andere vormen van intimidatie mogen niet worden geaccepteerd. Zonder hulp zal het echter niet stoppen.

> Lees meer

Weggelopen puber …. Arbeidszaak ???

BLOG :   Discriminatie op de werkvloer en de gevolgen voor een gezin. 
Casus uit de jeugdhulpverlening: Er komt een melding binnen bij de JHV; mevrouw de Bruin belt omdat zij voornemens is de 15-jarige klasgenoot van haar dochter op te vangen. Die jongen kan immers niet meer naar huis. Daar wordt veel te streng tegen hen opgetreden, hij…

> Lees meer

 

Nieuwe arbeidswet vanaf januari 2020

De wet Arbeidsmarkt in Balans is in werking getreden op 01 januari 2020. Voor werkgever en werknemer kan dit gevolgen hebben. De flex werker krijgt meer rechten op zekerheid en vergoeding bij ontslag, Ontslaggrond wordt vereenvoudigt; immers redenen voor ontslag worden…

> Lees meer

Share This