Werkdruk door intimidatie en ongewenst gedrag op de werkvloer = Ziekmelding
Ziekmeldingen door gedrag van collega’s onderling of door de houding van leidinggevenden.

Passief agressief gedrag  komt echt veel meer voor dat we op het eerste gezicht zien.
“Dat gebeurt echt niet bij ons” hoor ik vaak.
En ik geloof ook dat het zeker niet de bedoeling is….MAAR het gebeurt wel.

Mensen gaan gebukt onder de sfeer, de woordkeus en de onvoldoende aandacht voor wat er echt speelt.
Een hoge werkdruk, minder tijd voor pauze, minder aandacht voor alle sociale omstandigheden van eenzaamheid,
een ziek kind of de mantelzorg voor een dementerende ouder.

De prestatiedruk, de onderlinge concurrentie, de vrees voor verlies van baan of inkomen.
Discriminatie, direct of via leuke opmerkingen. Het is er allemaal.

Ziekteverzuim kost de werkgever veel energie, veel druk op vervanging, veel geld.

Soms is inzet mediation voor een situatie voldoende, 
De bedrijfsarts zal in individuele situaties verwijzen naar Mediation,
Feenstra-Mediation is ook gecertificeerd mediator Arbeidszaken.

Soms is breder kijken naar de sfeer en de patronen nodig.
Bij InStAd kunt u altijd terecht met vragen om effectief te komen tot verbeteringen.
Samen met u maak ik een plan op maat.   

Share This