Arbeidsconflicten kosten energie en geld

Wanneer een werknemer een gevoel van onvrede heeft en zich niet prettig voelt op zijn werk, gaat dit ten koste van zijn prestaties en neemt de kans op ziekteverzuim toe.  Arbeidsconflicten gaan vaak samen met veel emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress.  De werknemer ziet er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan. Directe collega’s en ook de werkgever voelen zich in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk. Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld.  Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld conflict dat niet wordt opgelost al snel ruim 50.000 euro kost.

Alles met elkaar kent een conflict dan alleen verliespunten en dat wil niemand. Arbeidsmediaton heeft haar kracht al vaker bewezen. Een mediator is een buitenstaander die met u op zoek gaat naar oplossingen met respect voor ieders belang. De mediator oordeelt niet en neemt geen besluiten over de lopende kwestie.

Zie ook: Pesten op het werk

De kracht van een conflict

Conflicten kunnen ook louterend werken; zij kunnen een verhelderende werking hebben, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren worden brengen.  Een mediator is ook dan de aangewezen persoon om in deze fase het gesprek te stimuleren. Partijen horen van elkaar welke emoties en ook welke belangen er zijn voor ieder. Met de kennis over wat de ander beweegt is de stap naar een bevredigende oplossing veel beter te nemen. Zo kan escalatie van conflicten worden voorkomen. Zo kan een werksfeer ook positief gestimuleerd worden en worden veranderingen op het werk veel beter ontvangen.

Maar ook wanneer het conflict dusdanig is geëscaleerd dat de werknemer zich ziek heeft gemeld vanwege het arbeidsconflict, is mediation bij uitstek geschikt om te komen tot hoor en wederhoor in samenspraak.
De mediator zal het gesprek steeds stimuleren en zo beide partijen vragen na te denken over een werkbare oplossing.

 

Exit mediation

Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen.  In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband.  De rechten en plichten die zijn opgenomen in de arbeidswet komen dan ook ter sprake.

Samengevat uitkomsten arbeidsmediation:

  • Voorkomen van verdere escalatie van het conflict;
  • Herstel van relatie tussen beide partijen;
  • Re-integratie op de eigen werkplek;
  • Re-integratie elders in het bedrijf/ Re-integratie bij een andere werkgever;
  • Verbreken van de arbeidsverhouding, d.m.v. exit-mediation.
Feenstra Mediation bij arbeidszaken en teamondersteuning
Share This