Echtscheiding – gezinsbreuk

Een echtscheiding is zeer ingrijpend. Of het nu gaat om een echtpaar met kinderen of een relatie zonder kinderen. Thuis hoort de veilige basis te zijn.  Wanneer dat onder druk staat grijpt het in voor ieder gezinslid.
De overweging om uit elkaar te gaan en de echtscheiding te formaliseren is een hele stap.

Dat gaat emotioneel veel dieper dan het regelen van de verdeling van de spullen en vaststellen van een alimentatie.  Als familiemediator kijk ik samen met u welke punten besproken worden en in welk tempo het hele traject moet gaan.  Wat is ieders belang, wat is ieders visie en hoe is voorafgaand met elkaar gesproken over de (mogelijke) echtscheiding.

Iedere echtscheiding wordt formeel ontbonden via de rechtbank.
Wanneer u samen kunt komen tot de benodigde afspraken hoeft u niet zelf naar de rechtbank toe.
Na mediation is het verzoek tot echtscheiding een schriftelijke procedure.

> Lees meer: Ouders zijn en ouders blijven
> Lees meer: Alimentatie
> Lees meer: Wat regelt de wet
> Lees meer: Checklist belastingdienst.nl/scheiden en persoonlijke scheiden-checklist  
‘                                                   “Voor wie verder wil, maar niet samen”

Als mediator ben ik aangesloten bij:

Voor wie?

(Echt)paren met of zonder kinderen die:

 • Erover denken om uit elkaar gaan.
 • De relatiebeëindiging in samenspraak willen formaliseren, vanuit huwelijk, geregistreerd partnerschap of andere samenlevingsafspraken.
 • Ouderschap na de scheiding (opnieuw) vorm willen geven. Het bijstellen van de afspraken en het ouderschapplan.
 • Leven of gaan leven als samengesteld gezin. Denk ook aan de rol van een stiefouder.
 • Zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kinderen en advies willen hebben over te maken keuzes voor hun kinderen.
 • De alimentatie (opnieuw) willen berekenen en vaststellen.

Ik bied mogelijkheid voor:

 • Gesprekken met beide (ex)partners.
 • Gezinsgesprekken.
 • Individuele gesprekken.
 • Inzicht in de wettelijke kaders; waar is ruimte voor eigen keuzes.
 • Inzicht in alimentatieberekeningen en het maken van alimentatieberekeningen.
 • Advisering rond de zakelijke kant van een scheiding.
 • Advisering met betrekking tot de nieuwe vorm van ouderschap.
 • Opmaak van het convenant waarmee de (echt)scheiding of beëindiging andere samenlevingsvorm wordt geregeld.

Is mediation verplicht?

Eerst naar de mediator en pas daarna de rechter.   

Bij het besluit tot echtscheiding ben u bij wet verplicht een aantal zaken te regelen.
Mediation heeft altijd de voorkeur boven inzet van de rechter die moet beslissen.
Alleen wanneer het echt niet lukt ………..is een volgende stap nodig.

Veranderingen  – meer aandacht voor de (v)echtscheiding- regierechter –familiemediator

Doorverwijzing naar mediation. Doorverwijzing naar mediators gebeurt al sinds jaar en dag, maar nieuw is dat een rechtbank of gerechtshof zich actief opstelt door mediation voor te stellen aan partijen.
Dat wordt piketmediation genoemd. Als ex-partners krijgt de kans om vooraf aan de zitting met de  familiemediator te komen tot gesprek en oplossing. Daarna luistert de rechter naar u en doet uitspraak.
Hiermee benadrukken de rechters opnieuw het belang van mediation.

Gonny Feenstra is MfN geregistreerd familiemediator en aangesloten bij de rechtbanken.

 

Wat doet een mediator niet:

 • Een mediator zit niet op de stoel van een rechter, mag geen besluiten nemen voor uw zaak.
 • Optreden voor 1 partij tegenover de ander.
 • Rapport opmaken als bewijs naar elkaar.
piketmediator rechtbankmediator Feenstra-Mediation
Share This