“It takes a village to raise a child”

Deze oude wijsheid is terug, ook in de jeugdzorg.  Vertaald naar de huidige maatschappij betekent het dat: Het betrekken van familie en sociale omgeving bij het gezinsleven en opvoeden van kinderen belangrijk is.  Uit onderzoek is gebleken dat daar waar gezinsleden het moeilijk hebben onderling de eigen sociale omgeving goed hulp kan bieden.  Dat kan en mag samengaan met begeleiding vanuit school en professionele hulpverlening.

Familienetwerk beraad of eigen kracht bijeenkomst

Wanneer u met uw kind of gezin hulp nodig heeft kan dat op meerdere manieren worden georganiseerd. Bij een intake en opzet behandelplan komt steeds vaker ook de verwijzing naar een sociaal netwerk ter sprake.  Dan is het fijn dat een onafhankelijke derde die bijeenkomst voorbereid en u samen ontvangt.  Vandaar dat organisaties als centra jeugd en gezin en ook jeugdbescherming en veilig thuis verwijzen naar Feenstra-Mediation.  Mediation gaat immers net als eigen kracht uit van open, eerlijk en zoeken naar de oplossing.

Bent u verwijzer of wordt u verwezen…

Bij mijn praktijk bent u aan het goede adres, als mediator en gecertificeerd jeugdhulpverlener organiseer ik voor en met de gezinsleden hun bijeenkomst.  Wanneer u contact opneemt kan ik voor u een plan op maat voorstellen. Verwijzende instellingen zijn onder meer het CJG,  de huisartsen en de praktijkondersteuners,  het maatschappelijke werk en het wijkteam.

Share This