Exit mediation

Het gaat niet langer. De werkgever stoort zich al langere tijd aan de houding van de werknemer.  De werknemer voelt steeds vaker het lood in de schoenen om naar het werk te gaan.  De collega’s voelen zich ongemakkelijk en verdeeld over de positie van de werknemer, er is steun en er is verwijt.

Er is in ieder geval een situatie die moet stoppen. De verwikkelingen zijn groot. Een mediator komt als onpartijdige gesprekspartner
om te luisteren en daarna het gesprek tussen partijen te stimuleren.  Wat is ieders kracht en waar zitten de valkuilen.
Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen.
In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband.  De rechten en plichten die zijn opgenomen in de arbeidswet komen dan ook ter sprake.

Zie ook: Conflict en samenwerken  en  Pesten op het werk

 

Share This