Interventies Steun Advies    InStAd

Er zijn altijd situaties waar Mediation niet de beste inzet kan zijn.

In Bedrijven
Wanneer een bedrijf meer aandacht wil hebben voor steeds terugkerende negatieve patronen. Waar komt ontevredenheid uit voort en hoe kan het opgelost worden.
Wanneer in een bedrijf, op de werkvloer meer speelt  kan ik dat onderzoek doen en komen met adviezen.
Juist van buitenaf kan ik door interview, observatie als  zoveel sneller de negatieve patronen zien en in kaart brengen.
Oplossingsgericht met respect voor stijl die het bedrijf wil behouden of juist ontwikkelen.

Bij gezinsbreuk, echtscheiding, ouderschap
Wanneer een (ex)partner, een ouder wil toewerken naar gezamenlijke af spraken en de ander wil dit nog niet. 
Mediation vraagt om de overeenstemming  tussen de partijen om samen aan tafel te komen, in gesprek te gaan. 

Bij InStAd ga ik met u individueel in gesprek en we kijken wat u wilt voorstellen aan de ander.
Naar de redelijkheid van bijvoorbeeld een verdeling boedel of overeenkomen van alimentatie.
Dan blijft u uit de tegenstelling en kunt u de ander toch iets voorstellen.

Complexe situaties 
 Waar een situatie niet zonder aanwijzingen en interventie kan bied ik vanuit InStAd mijn begeleiding aan. 

Dat zijn de niet vrijblijvende conflicten waar Politie of Veilig Thuis verplicht tot een begeleiding, een toezicht.
Met de verwijzende instelling maken we afspraken over dossier en privacy. 
InStAd heeft geen wachtlijst.

 

InStAd ;    Omdat U er WEL uit wilt komen!

Share This