Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation. Deze normen zijn van toepassing op toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2018.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2018 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2016 (het peiljaar). De inkomensnormen waaraan deze fiscale gegevens moeten worden getoetst, worden elk jaar geïndexeerd. De indexering van de eigen bijdragen is tot en met 2019 ‘bevroren’.

Reguliere toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdragen reguliere toevoeging:

Alleenstaand Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen Eigen bijdrage Fiscaal jaarinkomen
t/m € 19.100 € 196 t/m € 26.500
€ 19.101 – € 19.800 € 360

€ 26.501 – € 27.500

€ 19.801 – € 20.800

€ 514

€ 27.501 – € 28.800

€ 20.801 – € 22.700

€ 669

€ 28.801 – € 32.100

€ 22.701 – € 26.900

€ 823

€ 32.101 – € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt nietin aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Personenen- en familierecht

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of eenoudergezin

Fiscaal jaarinkomen

Eigen bijdrage

Fiscaal jaarinkomen

t/m € 19.100

€ 340

t/m € 26.500

€ 19.101 – € 19.800

€ 412

€ 26.501 – € 27.500

€ 19.801 – € 20.800

€ 566

€ 27.501 – € 28.800

€ 20.801 – € 22.700

€ 720

€ 28.801 – € 32.100

€ 22.701 – € 26.900

€ 849

€ 32.101 – € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Korting op de eigen bijdrage

Wanneer het Juridisch Loket een diagnosedocument heeft opgesteld en de Raad een toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53,- op deze eigen bijdrage.

Mediation

Inkomensnormen en eigen bijdragen mediation tot vier uur:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016

t/m € 19.100

€ 19.101 t/m
€ 26.900

Boven de € 26.900

t/m € 26.500

€ 26.501 t/m
€ 38.000

Boven de € 38.000

Eigen bijdrage bij mediation tot vier uur

€ 53

€ 53

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 53

€ 53

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Inkomensnormen en eigen bijdrage bij mediation van vier uur of meer:

Alleenstaand

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin

Fiscaal jaarinkomen in peiljaar 2016

t/m € 19.100

€ 19.101 t/m
€ 26.900

Boven de € 26.900

t/m € 26.500

€ 26.501 t/m
€ 38.000

Boven de € 38.000

Eigen bijdrage bij mediation vier uur of meer

€ 53

€ 105*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

€ 53

€ 105*

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

* wanneer u eerder al € 53 aan eigen bijdrage heeft betaald aan de mediator, bent u in dit geval dus nog € 52 verschuldigd.

Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De toepasselijke normen per 1 januari 2018 zijn:

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

€ 19.800 en lager

€ 77

€ 27.500 en lager

Tussen € 19.800 en ten hoogste € 26.900

€ 129

Tussen € 27.500 en ten hoogste € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

LAT personen- en familierecht

Alleenstaand

Eigen bijdrage

Gehuwd, samenwonend of éénoudergezin met minderjarig(e) kind(eren)

€ 19.800 en lager

€ 108

€ 27.500 en lager

Tussen € 19.800 en ten hoogste € 26.900

€ 142

Tussen € 27.500 en ten hoogste € 38.000

Boven de € 26.900

Aanvrager komt niet
in aanmerking voor een toevoeging

Boven de € 38.000

Vermogensnormen

– Rechtsbijstand en mediation

Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand en gesubsidieerde mediation als het vermogen in box 3 in 2016 (het peiljaar) hoger is dan het van toepassing zijnde heffingvrij vermogen.

Vrijgesteld per persoon

2016 (het peiljaar)

€ 24.437

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

– De helft van het heffingvrij vermogen i.v.m. resulaatsbeoordeling

In 2018 geldt als heffingvrij vermogen:

Vrijgesteld per persoon

2018

€ 30.000

Voor resultaatsbeoordeling geldt de helft van het heffingvrij vermorgen, dus € 15.000 per persoon.

Ouderentoeslag is vanaf 2016 vervallen.

Share This