Nieuwsberichten

Duur partneralimentatie ingekort!

Nieuwe wetgeving Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is de wijziging in de alimentatieregels een feit. Deze week werd het wetsvoorstel van de VVD en de PvdA om de duur van de partneralimentatie in te korten aangenomen door de Senaat. Op dit moment is de maximale...

read more

Nieuwe arbeidswet vanaf januari 2020

De wet Arbeidsmarkt in Balans gaat vrijwel zeker in per januari 2020. Voor werkgever en werknemer kan dit gevolgen hebben. De flex werker krijgt meer rechten op zekerheid en vergoeding bij ontslag, Ontslaggrond wordt vereenvoudigt; immers redenen voor ontslag worden...

read more

Trouwen sinds 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Wat betekent dit? Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van u samen. Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel. Schenkingen, giften en erfenissen blijven...

read more
Share This