Overige Diensten

Familienetwerk

Het betrekken van familie en sociale omgeving bij het gezinsleven en opvoeden van kinderen belangrijk is.  Uit onderzoek is gebleken dat daar waar gezinsleden het moeilijk hebben onderling de eigen sociale omgeving goed hulp kan bieden.

> Lees meer

Coaching on the job

Digitale test voor de werkgever teneinde te inventariseren of voldoende wordt gedaan om werkdruk en ongewenst gedrag te voorkomen. Lees verder op de site van de overheid.

> Lees meer

Thema bijeenkomsten

In de afgelopen jaren heb ik rond verschillende onderwerpen een workshop of thema bijeenkomst verzorgd.  Voor de direct betrokkenen maar ook voor mensen die informatie willen omdat zij in hun werk te maken krijgen met  de gevolgen van gezinsbreuk en samengestelde gezinnen. Vaak met ook een verwijzersfunctie.

> Lees meer

Gastcollege Gonny Feenstra

Regelmatig verzorg ik een gastcollege voor de studenten van Saxion Hogeschool. Binnen de opleiding Recht wordt alternatieve geschilbeslechting ook aangehaald. Mediation is dan de module die ik met veel plezier presenteer aan de studenten.

> Lees meer

Share This