Als u wordt gepest op het werk

Als u slachtoffer bent van pesten door collega’s of uw leidinggevende, is het belangrijk dit te melden.
U kunt erover praten met een collega of een leidinggevende die u vertrouwt.
Misschien is er wel een speciaal aangestelde vertrouwenspersoon waar u terecht kunt.
Pesten en andere vormen van intimidatie mogen niet worden geaccepteerd. Zonder hulp zal het helaas niet stoppen.

  • seksuele intimidatie;
  • agressie en geweld;
  • negeren;
  • oneigenlijke werkdruk;

Als een collega wordt gepest op het werk

Als u merkt dat een collega wordt gepest, kunt u iets voor hem of haar betekenen. Door het te bespreken en door samen met het slachtoffer te melden bij de leidinggevende. Zo laat u in ieder geval zien dat u het pestgedrag niet als normaal beschouwt of voorbijgaand incident.
Hiermee steunt u het slachtoffer, uw collega.

U bent werkgever of leidinggevende

Dan draagt u een verantwoordelijkheid om het probleem aandacht te geven en op te lossen. Dat is zeker niet eenvoudig.
Onrust binnen een team is voor de mensen zelf heel vervelend maar drukt ook de productiviteit.

Aanpak met inzet van mediation

Een werkplek die voor medewerkers onveilig is moet verbeteren. Als leidinggevende of werkgever kunt u het probleem vaak niet van binnenuit oplossen. Dat vraagt om meer expertise en die deskundige moet voor iedereen zo neutraal mogelijk zijn. Dan is inzet van mediation de stap naar verbetering. Samen met u werk ik naar een plan op maat.

arbeidsconflicten en pesten moet stoppen, bel Feenstra Mediation
arbeidsconflicten en pesten moet stoppen, bel Feenstra Mediation
Pesten oplossen, vraag de mediator van MIP
Share This