U mag mij vragen een voorlichtingsavond te verzorgen.

In de afgelopen jaren heb ik rond verschillende onderwerpen een workshop of thema bijeenkomst verzorgd.  Voor de direct betrokkenen maar ook voor mensen die informatie willen omdat zij in hun werk te maken krijgen met  de gevolgen van gezinsbreuk en samengestelde gezinnen. Vaak met ook een verwijzersfunctie.

  • intern begeleiders van basisscholen en middelbare scholen
  • algemeen maatschappelijk werk
  • vrijwillige jeugdhulpverlening , centrum Jeugd en gezin
  • jeugdbescherming en ook de omgangs OTS
  • poh functionarissen en huisartsen

Scheiden doe je niet alleen.

Ouder(s) zijn binnen een samengesteld gezin.

Gedeeld of verdeeld ouderschap.

Valkuilen voor de omgeving.

Share This