U mag mij vragen een workshop te verzorgen.

In de afgelopen jaren heb ik vaker een workshop of thema bijeenkomst verzorgd. 
Meestal voor professionals met ook een verwijzer functie.
Professionals die informatie willen omdat zij in hun werk te maken krijgen met  de gevolgen van gezinsbreuk en samengestelde gezinnen. 

  • Intern begeleiders van basisscholen en middelbare scholen
  • Algemeen maatschappelijk werk
  • Vrijwillige jeugdhulpverlening , centrum Jeugd en gezin
  • Jeugdbescherming
  • Begeleide omgang tussen kind en ouder
  • Veilig Thuis, Blijf van mijn lijfhuizen
  • Praktijk ondersteuning functionarissen GGZ 
  • Huisartsen

Scheiden doe je niet alleen.

Ouder(s) zijn binnen een samengesteld gezin.

Gedeeld of verdeeld ouderschap.

Valkuilen voor de omgeving.

Share This