Wat betekent dit?

  • Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van u samen.
  • Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel.
  • Schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit, of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen.

Wat niet verandert
Beide partners zijn volgens de nieuwe wet nog steeds aansprakelijk voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners niets van deze schulden afweet.

Als u ongehuwd samenwoont
Voor stellen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.

Als u getrouwd bent vóór 2018
Deze wetswijziging is niet van toepassing voor huwelijken en geregistreerd partnerschappen die vóór 1 januari 2018 zijn gesloten. Daarvoor geldt, als u zelf niets heeft geregeld, ‘de algehele gemeenschap van goederen’.
Dat betekent dat alle bezittingen en schulden die voor en tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd gezamenlijk eigendom zijn. Dat geldt ook voor een schenking of erfenis. Na een scheiding moeten de partners al het geld en bezittingen in principe in tweeën verdelen. Hetzelfde geldt voor de schulden. Ook als u niet weet dat uw partner schulden heeft gemaakt, moet u daar toch aan meebetalen.

Share This