Casus uit de jeugdhulpverlening:

Er komt een melding binnen bij de JHV; mevrouw de Bruin belt omdat zij voornemens is de 15-jarige klasgenoot van haar dochter op te vangen. Die jongen kan immers niet meer naar huis.
Daar wordt veel te streng tegen hen opgetreden, hij moet presteren op school, op huiswerk wordt zwaar gecontroleerd door zijn Antilliaanse vader. Mevrouw vermoedt dat er ook wordt geslagen, cultuur misschien?
Kan BJZ zorgen voor zijn veiligheid !!

Diezelfde dag komt Kenzo naar mij toe. Ja, zijn vader is altijd zo gespannen op huiswerk en kan zo boos worden als het gaat om cijfers. Ook tegen zijn jongere zus hoor benadrukt hij.

Verder heeft hij geen slechte band met zijn ouders en nu al mist hij zijn moeder, “moet hij echt uit huis”, de tranen staan in zijn ogen.

Ik neem contact op met zijn moeder, zij is radeloos en wil graag komen samen met haar man.
In dat oudergesprek breekt vader en vertelt zijn geheim;
Hij wordt al jaren gepest op zijn werk, altijd uitgesloten en uitgescholden voor aap met bijbehorende geluiden en gebaren.

Hij, vader, heeft in Suriname geen opleiding kunnen doen, is in Nederland terecht gekomen op een arbeidsplek die eigenlijk niet goed past. Heeft last van de vernederingen maar wil voor zijn gezin geld verdienen.

Voor zijn kinderen wil hij een betere toekomst en daarom zijn diploma’s zo belangrijk.
Daarom is het zo streng op schoolwerk.

Tussen deze twee echtelieden was dit “geheim” al een heel probleem.
Voor meneer de schaamte en voor mevrouw het verdriet dat haar man zo moest lijden.

Kenzo en ook zijn zusje bleven thuis, een goed functionerend en liefdevol gezin.

Hoe anders had dat kunnen lopen, stress en spanningen die uiteindelijk wel tot gezinsbreuk leiden komen nog veel voor.

Voor de arbeidspositie van meneer moest wel inzet komen;

Inzet van Mediation op de werkvloer om het pestgedrag bespreekbaar te maken.

De neutraliteit van de mediator is gericht op oplossingen voor onderlinge verhoudingen.

kent en erkent de werkgever het probleem,

snappen collega’s de impact van hun gedrag,

Share This