De Wet DBA, er is al veel over geschreven. Hoe meer erover werd geschreven, hoe meer onduidelijkheid er is ontstaan. De wet is eigenlijk tot stand gekomen zodat de Belastingdienst, in geval van schijnzelfstandigheid, de gemiste loonbelasting ook bij de opdrachtgevers kan halen. Maar wat is schijnzelfstandigheid en wanneer moet die loonbelasting dan betaald worden? Hier kon door niemand een duidelijk antwoord op worden gegeven. Vanwege deze onduidelijkheid zijn in het regeerakkoord nieuwe afspraken gemaakt over wat schijnzelfstandigheid is en hoe dit tegen kan worden gegaan. De Wet DBA gaat verdwijnen.

Waar moet de nieuwe wet in voorzien?
Flexwerkers en zzp’ers zijn inmiddels concurrenten van elkaar geworden. De nieuwe wet moet dit gaan voorkomen. Zo moet er duidelijkheid komen wanneer een zzp’er ondernemer is en wanneer een zzp’er eigenlijk werknemer is.

In de nieuwe wet worden drie categorieën onderscheiden. Zzp’ers in de lage categorie, de categorie met een opdrachtgeversverklaring en de zzp’ers in een hoge categorie. In dit stuk leggen we uit wat deze categorieën inhouden.

Lage categorie
Zzp’ers die een laag uurtarief hanteren moeten oppassen. Als zij langer dan 3 maanden voor hetzelfde bedrijf werken dan worden zij aangemerkt als werknemer. Een laag uurtarief wordt vastgesteld op 125% van het minimumloon, dit zou ongeveer tussen de 15 en 18 euro per uur zijn. Ook als deze groep minder dan drie maanden voor hetzelfde bedrijf werkt, maar reguliere bedrijfsactiviteiten doet, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Hoge categorie
Voor zzp’ers die meer dan 75 euro per uur hanteren als uurtarief is er een ‘opt out’. Dit betekent dat deze zonder twijfel worden aangemerkt als zzp’er en niet als werknemer. Zij hoeven geen loonbelasting en werknemersverzekeringen te betalen. Wel is het dan vereist dat ze minder dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever werken. Werken ze langer dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever? Dan kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met bijkomende betalingsverplichtingen aan de Belastingdienst. De opt out geldt echter ook als de zzp’er wel langer dan een jaar voor dezelfde opdrachtgever werkt, maar geen reguliere bedrijfsactiviteiten verricht.

Opdrachtgeversverklaring
Voor de groep zzp’ers die tussen deze twee categorieën valt is er meer informatie nodig om vast te stellen of er sprake is van schijnzelfstandigheid. Voor deze groep wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Met deze verklaring wordt vooraf duidelijk of er loonbelasting en premies betaald moet worden. Als blijkt uit deze verklaring dat dit niet betaald hoeft te worden, dan zijn zowel de opdrachtgever als de zzp’er vrij van risico hiervan. De opdrachtgeversverklaring wordt verkregen via een webmodule. Zo’n webmodule wordt nu al gehanteerd in het Verenigd Koninkrijk. Dit is een vragenlijst die de opdrachtgever moet invullen en waarin vragen worden gesteld over bijvoorbeeld de aard van de werkzaamheden. Hier moet dan uit blijken of er sprake is van een gezagsverhouding. Wat precies valt onder het begrip gezagsverhouding moet ook beter wettelijk vastgelegd worden, omdat dit nu nog veel vragen oproept. Ook dit is in het regeerakkoord afgesproken.

Invoeren van de nieuwe wet
Als de wet wordt ingevoerd, dan zal dit gefaseerd gebeuren. Na invoering zal er voor een periode van maximaal een jaar terughoudend worden gehandhaafd. De Belastingdienst zal eerst waarschuwen en waar mogelijk coachen. Er worden geen boetes opgelegd na de eerste controle.

Daarnaast is in het regeerakkoord voorgesteld om onderzoek te doen naar het vastleggen van zelfstandig ondernemerschap in het Burgerlijk Wetboek. Op dit moment wordt er alleen onderscheid gemaakt tussen werknemers en bedrijven. Of dit nu een zzp’er is of een bedrijf met veel werknemers maakt op dit moment geen verschil.

Wat betekent dit nu?
Zolang de nieuwe wet nog niet geldt, blijft de Wet DBA van kracht. De handhaving van de Wet DBA is echter uitgesteld tot, in ieder geval, juli 2018. Waarschijnlijk wordt ook vanaf juli 2018 de wet niet gehandhaafd, aangezien er een nieuwe wet aan zit te komen. Maar let op: het regeerakkoord is nog geen wet. Er kan nog van alles wijzigen voordat er echt een nieuwe wet aankomt. Tot die tijd wordt dan ook niet gehandhaafd op schijnzelfstandigheid, behalve als je kwaadwillend bent. Dit zijn de gevallen waarbij beide partijen bewust de wet willen omzeilen. Lees hier wat de Belastingdienst als ‘kwaadwillend’ ziet.

Share This