Kindalimentatie staat voor het verdelen van de zorgkosten voor de kinderen.
Iedere ouder draagt dan bij vanuit het eigen inkomen en draagkracht.
Financiële  ondersteuning is een recht voor ieder kind tot en met 21 jaar.  Jongmeerderjarig zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Ouders hebben voor hen een onderhoudsplicht. Zolang jeugdigen een opleiding volgen kan die plicht verlengd worden.

Indexatie Alimentatie  in 2023  is 3,4%
 !Voorkom achterstand en conflict !
Voor alle vragen neem contact op met Feenstra Mediation

Partneralimentatie is een inkomen voor de minstverdienende partner.
In 2020 is het uitgangspunt voor recht op partneralimentatie vijf jaren geworden.
Met ook uitzonderingen, ik informeer u daarover.

!! Partneralimentatievan Bruto naar Netto!!
Box 1  aftrek partneralimentatie naar 43%  in 2021 !
               aftrek partneralimentatie naar 40% in 2022 !
Moet de bruto partneralimentatie dan naar beneden?
Gaat dan vanzelf ?
 NEE
Neem contact op voor een  herberekening. 

Alimentatie plichten berekenen

Voor u maak ik de berekening alimentatie met het rekenprogramma splitonline.
Een rekenprogramma dat de wettelijke normen volgt. TREMA
In die rekenwijze wordt met diverse kosten en omstandigheden rekening gehouden.
Er is behoefte enerzijds en draagkracht anderzijds.

Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om te komen tot een overeenstemming tussen ex-partners.
Bijvoorbeeld om alimentatie bedragen en/of tijdsduur onderling anders overeen te komen.

Is de ex-partner is aangewezen op een inkomen uit bijstand – wet werk en inkomen – de participatiewet is  de gemeentelijke overheid verplicht om na te gaan hoeveel alimentatie de ex-partner kan bijdragen.

Is dit voor uw situatie van toepassing dan zal ik u daar over informeren.

Herberekening alimentatie

Verandert uw situatie of die van uw ex-partner ?
Herberekening alimentatie kan nodig zijn.
Denk aan opnieuw samenwonen, minder inkomen door verlies baan enz.

Wanneer uw kinderen ouder worden en naar de middelbare school gaan kan het raadzaam zijn de verdeling kosten nog eens na te gaan.
Jongeren > 18 jaar en kosten onderhoud!!

Per 2023 nieuwe norm woonlasten voor partneralimentatie!!

Vragen hierover ? Neem dan contact op .

 

Share This