Ziekteverzuim en re-integratie
   Wet Poortwachter

 Arbeidsconflict kost energie en geld

Wanneer een werknemer zich niet prettig voelt op zijn werk, gaat dit ten koste van zijn prestaties.  Ziek thuis lost niet echt op.
Burn-out en langdurig ziekteverzuim vraagt om interventies.

Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld.
Uit recent onderzoek blijkt zo’n € 250,= per dag.
Een conflict en langdurig ziekteverzuim kan oplopen tot € 50.000,=.

 

De bedrijfsarts verwijst  ook naar mediation in arbeidszaken.
Naar de wet Poortwachter is die inspanning ook een verplichting
In de digitale folder geef ik uitleg over de stappen van dat traject.

Zie ook: Pesten op het werk

 

 

Alles met elkaar kent een negatieve werksfeer of negatieve werkhouding alleen verliezers.
Arbeidsmediation heeft haar kracht al vaker bewezen.
Als mediator ben ik een buitenstaander die met u op zoek gaat naar oplossingen met respect voor ieders belang.

 

Preventie door inzet mediator 

Inzet van mediation kan ook al voordat de ziekmelding een feit is.
Preventie is een doel binnen mediation,
Functioneringsgesprekken kunnen ook preventief zijn.

De kracht van een conflict

Conflicten kunnen ook louterend werken; zij kunnen een verhelderende werking hebben, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren worden brengen. 
Een mediator is ook dan de aangewezen persoon om in deze fase het gesprek te stimuleren.
Partijen horen van elkaar welke emoties en ook welke belangen er zijn voor ieder.
Met de kennis over wat de ander beweegt is de stap naar een bevredigende oplossing veel beter te nemen. Zo kan escalatie van conflicten worden voorkomen.
Zo kan een werksfeer ook positief gestimuleerd worden en worden veranderingen op het werk veel beter ontvangen.

Maar ook wanneer het conflict dusdanig is geëscaleerd dat de werknemer zich ziek heeft gemeld vanwege het arbeidsconflict, is mediation bij uitstek geschikt om te komen tot hoor en wederhoor in samenspraak.
De mediator zal het gesprek steeds stimuleren en zo beide partijen vragen na te denken over een werkbare oplossing.

 

Exit mediation

Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen.  In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband.  De rechten en plichten die zijn opgenomen in de arbeidswet komen dan ook ter sprake.

Samengevat uitkomsten arbeidsmediation:

  • Voorkomen van verdere escalatie van het conflict;
  • Herstel van relatie tussen beide partijen;
  • Re-integratie op de eigen werkplek;
  • Re-integratie elders in het bedrijf/ Re-integratie bij een andere werkgever;
  • Verbreken van de arbeidsverhouding, exit-mediation 
  • Wet Poortwachter, aanwijzingen bedrijfsarts.
Feenstra Mediation bij arbeidszaken en teamondersteuning
Share This