Exit- Mediation, VSO, transitievergoeding

Het gaat niet langer. De werkgever stoort zich al langere tijd aan de houding van de werknemer.
De werknemer gaat met lood in de schoenen naar het werk.
De collega’s voelen zich er ongemakkelijk bij.
Er is steun enerzijds, er is verwijt anderzijds.

Die situatie die moet stoppen.
Waar is verandering mogelijk en hoe?
Dat is niet eenvoudig, dat vraagt expertise.
De mediator arbeidszaken is degene die luistert en het gesprek tussen  partijen te stimuleert.
Altijd met  oog voor Belangen, Behoeften, Krachten en Valkuilen.

Het kan ook zo zijn dat partijen er niet uitkomen. Dan is het beter is om afscheid van elkaar te nemen.
Tijdens exit-mediation worden afspraken vastgelegd in een VSO over de beëindiging van het dienstverband.

De rechten en plichten die zijn opgenomen in de arbeidswet komen dan ook ter sprake.

 

 

Share This