Presenteisme   (het roze verzuim)

Een nieuw verschijnsel?  Nee
Wel iets om actief aandacht voor te hebben als werkgever.
Presenteisme kost sluipend veel geld. 
Het heeft een negatieve invoed op de werksfeer en collegialiteit.

Kort samengevat is presenteisme:
De werknemer die wel aanwezig zijn maar veel minder echt aan het werk. 
– die is eigenlijk ziek maar komt grieperig op paracetamol wel naar het werk. 
– die uit angst zijn baan kwijt te raken zich niet ziekmeldt of een probleem
   durft te bespreken.
–  die te weinig vrije dagen opneemt, de workaholic,
–  die teveel privé zaken regelt vanuit de werkplek.
Presenteisme is als een sluipmoordenaar en moet aandacht krijgen.
Zonder externe hulp lukt dat niet.

Feenstra Mediation bij Presenteisme , voor een gezond personeelsbestand

Inzet mediation of interventie

Als leidinggevende of werkgever kunt u presenteisme niet van binnenuit oplossen.
Dat vraagt om een professional die van buitenaf naar binnen mag kijken en zo meer ziet.
Die ook de juiste vragen zal stellen.
De professional die met u en uw medewerkers spreekt zonder de last van onderlinge relaties waardoor iedereen meer vrijheid voelt om te praten.

Ik ben die professional.
– als mediator arbeidszaken,
 – als systeembegeleider, (denk aan teams)
–  als gespreksleider van o.m. het
    functioneringsgesprek

Bel mij om de situatie voor te leggen en we komen tot plan van aanpak.

 

Share This