Teams en samenwerken
Presenteisme
Verzuim en re-integratie
Exit, VSO, transitievergoeding

Verzuim -> re-integratie

Na ziekmelding komt plan op maat op tafel.
De bedrijfsarts zet een traject uit en verwijst ook naar de mediator.
Is er sprake van conflict of stress, met inzet mediation meer kans op verbetering en oplossing.
Op zoek naar de angel en inzet op verbetering.

> Lees meer

Exit, VSO, Transitievergoeding

Het gaat al langer niet goed.
De werkgever stoort zich al langere tijd aan de houding van de werknemer.
De werknemer heeft  vaker het lood in de schoenen om naar het werk te gaan.
De collega’s voelen zich ongemakkelijk en verdeeld over de positie van de werknemer, er is steun en er is verwijt.

> Lees meer

Presenteisme (minder productief)

Een werknemer is vaak een dagje afwezig, komt wat later, doet wat minder en neemt iets langer pauze.
Of komt half ziek naar het werk en steekt ook anderen aan.

Het is gedrag dat de sfeer beïnvloed, waar collega’s veel last van zullen hebben.
Het is lastig gedrag om echt de vinger achter te krijgen.

Bij signalen presenteisme moet de werkgever inzetten op preventie en interventie om de sfeer en de productiviteit te verbeteren.

> Lees meer  

 

STERC Werkwijzer Arbeidsconflicten

Functioneringsgesprek
(teams en samenwerken)

Ziekteverzuim is lastig en kost veel geld,
Presenteisme kost veel geld,
Negatieve samenwerking kost productiviteit en veel geld,
Denk ook aan verlies van uw cliënten die een negatieve sfeer ervaren.

Outsourcing van functioneringsgesprekken levert snel inzicht en oplossingen op.
Neem contact met mij op het plan op maat.

Pesten en intimidatie

Bent u slachtoffer van pesten dan is melden de eerste stap.
Praat erover met een collega of leidinggevende.

Bent u leidinggevende en zie u dat pesten gebeurt ?
Erken het probleem en neem uw verantwoordelijkheid om het de juiste aandacht te geven.
Voorkom ook uitval door ziekte als gevolg van deze nare patronen.

Pesten en intimidatie zal zonder externe hulp niet stoppen.

> Lees meer

Het belang van de oplossing

U wilt strijd en lange procedures voorkomen,
Mediation arbeidszaken is de aangewezen weg.
En dan:
De ander wil niet aan tafel,
Mediation dreigt te mislukken…..
Met In-St-Ad komt u tot tot een voorstel
zodat procederen, arbitrage en vertraging wordt voorkomen.

Share This