Second Opinion

– Alimentatie berekening,
– Convenant verdelen/verrekenen,
– Plan ouderschap

Gonny Feenstra

Complexe situaties

Denk aan conflicten in gezin of familie waar Politie of Veilig Thuis verplicht tot begeleiding en toezicht.

Of de aanwijzing  voor  Ouderschap Blijft of cursus Schip.

Met de verwijzende instelling maken we dan plan op maat en  afspraken over dossier en privacy.
InStAd heeft geen wachtlijst.

oud jeugdhulpverlener, gezinsbegeleider, gezinsvoogd

Gezinsbreuk, Echtscheiding, Ouderschap, Alimentatie

Mijn  (ex)partner wil geen mediation !!
Ik wil komen tot goede afspraken  win-win en stoppen met gevecht.
Ik wil geen rechtszaak, niet procederen,  vechtscheiding  voorkomen.

Vanuit InStAd ga ik met u individueel in gesprek en we kijken naar wat u wilt voorstellen aan de andere ouder.

– Voorstel delen kosten kinderen/alimentatie,
– Voorstel regeling zorg- en verblijf voor de kinderen,
– Voorstel verdelen/verrekenen van uw gemeenschap van goederen,
– Voorstel plan ouderschap,
–  Voorstel convenant.

U blijft uit tegenstellingen en u voorkomt een strijd met procederen.
Met oog voor ieders belangen en met oog voor kinderen.

In-St-Ad , ook wanneer u al gedaagd bent voor een rechtszaak,
Rechters stimuleren samenspraak en voorstellen met belang voor alle betrokkenen.

Gonny Feenstra

gezinsbegeleider, piketmediator familiezaken, In-St-Ad

Share This