Is er aangifte tegen u gedaan?
                                                   Hebt u aangifte gedaan?
                                                Bent u betrokken bij een strafzaak?

Mediation in strafzaken wordt vaak ingezet bij:

  • Vernieling en mishandeling
  • Verkeersongevallen
  • Diefstal en verduistering
  • Agressie tegen hulpverleners
  • Huiselijk geweld
  • Gevolgen van pesten
  • Vuurwerkdelicten
  • Uitgaansgeweld
  • In die zaken waar een minderjarige een partij is.
  • En denk ook aan zaken waar zeker schade is maar waar niet duidelijk is wie nu dader en wie nu slachtoffer is.

Wie verwijst naar mediation in strafzaken? MIS

Al bij de aangifte en het verhoor kan door de politie of de advocaat Mediation in Strafzaken ter sprake komen.  Politie zal dat noteren dat partijen willen meewerken aan MIS.
Maar ook de officier van Justitie of de rechter kan aan partijen het voorstel voor MIS doen.
Als iedere partij JA zegt worden er uitnodigingen gestuurd om op een bepaalde dag en tijd die gesprekken te hebben. zie hiernaast voor meer uitleg
Inzet van MIS gebeurt nu veel vaker en door het hele land.  De ervaringen zijn erg goed.

Blog

Schaf de korte gevangenisstraf af, die is uitermate ineffectief

Korte gevangenisstraffen zijn niet effectief. Ook niet als het om vergelding gaat. Bij thuisdetentie of taakstraf is de kans op terugval bovendien de helft kleiner. Dat is gunstig voor de gestraften en voor potentiële slachtoffers. Auteurs: Jacques Claessen en Gert…

> Lees meer

Dankzij mediation kan de mishandelde Anja weer verder met haar leven

Mediation helpt in veel strafzaken. Dader en slachtoffer komen in 80 procent van de gevallen tot afspraken. Maar voor dit jaar is het de vraag of er genoeg budget is om iedereen te helpen. Anja had in 2016 veel baat bij mediation.

> Lees meer

Mediation in het strafrecht ‘Ik zat fout’

‘Ik zou vooral willen weten hoe het nu met hem gaat.’ Stefan hoeft niet lang na te denken over de vraag van strafmediator Marlène Panis wat hij straks met zijn slachtoffer zou willen bespreken.

> Lees meer

Mediator Kim Roelofs: ‘Je geeft mensen weer de regie over hun eigen proces.’

Kim Roelofs, mediator in het strafrecht. Geïnspireerd door de kracht die voortkomt uit het teruggeven van het conflict of de situatie aan de mensen zelf, was zij, samen met 9 andere mediators, in 2010 betrokken bij de eerste pilot mediation in strafrecht bij de…

> Lees meer

Praten is het beste medicijn

Door: anoniem, moeder van een minderjarige waar aangifte tegen is gedaan. Alhoewel je niet met ‘ik’ mag beginnen, doe ik het toch. Ik ben de moeder van een slachtoffer die helaas ook dader werd. Wij hebben een ervaring met mediation in het strafrecht die ons echt goed…

> Lees meer

Hoe gaat Mediation in Strafzaken

Meestal duurt alles samen één dag, dus alle gesprekken op dezelfde dag.
Er zijn doorgaans twee gespecialiseerd mediators om de gesprekken te faciliteren.
Iedere partij heeft eerst een eigen gesprek bij de twee mediators.
Er wordt veel uitgelegd over bijvoorbeeld geheimhouding ,
Er wordt geluisterd naar het verhaal van die partij,
Er wordt geluisterd naar wat die partij wil bereiken in mediation.

Daarna is er ruimte voor een gesprek tussen beide partijen waar ook weer de mediators bij zijn.
Zij zorgen ervoor dat het gesprek netjes verloopt.
Alles wat partijen dan willen voorstellen als oplossing wordt opgeschreven en komt in het strafdossier. Dat heet een vaststellingsovereenkomst.
De officier van Justitie en/of de rechter bepalen dan of  er naast die oplossing nog strafoplegging nodig is.
Mediation komt dus NIET in plaats van rechtsvervolging.

 

Mediation in Strafrecht en Ketenpartners

MIS werkt samen met ketenpartners als Veilig Thuis, Politie , organisaties voor herstelrecht,
advocaten strafrecht.
In de hele route van strafrecht kan MIS worden ingezet, dus ook al bij arrestatie of bemoeienis van de politie of een andere instantie.

Als mediator met specialisatie strafzaken is Gonny Feenstra ook aangesloten bij de beroepsverenigingGonny Feenstra ook Mediator strafrechtzaken
Feenstra-Mediation is ook rechtbankmediator

Share This