Grip op eigen leven, immers:

  • Blijf actief betrokken bij de besluiten,
  • Iedereen heeft een eigen gevoel en visie bij een (dreigend) conflict,
  • Luisteren en vertellen geeft de mogelijkheden voor oplossingen,
  • Een gezamenlijke oplossing is beter te accepteren en wordt nagekomen,
  • Sneller en goedkoper dan rechtszaak met  advocaten.

Mediation is komen tot oplossing

Van mij als mediator mag u verwachten dat ik het proces leidt zodat (moeilijke) onderwerpen wel ter sprake komen.

De mediator is actief neutraal, meervoudig partijdig .

Mediation is goedkoper

Globaal zijn er tussen de drie en zes gesprekken nodig om tot een afronding te komen.

Kijk ook naar recht op toevoeging in de kosten  (subsidie).
Of via de Rechtsbijstandverzekering.

 

Mediation als eerste stap in conflict, beroep en bezwaar!

Komt het tot procederen dan is er grote kans dat de rechter vraagt wat Mediation heeft opgeleverd. 
Ook verwijst de rechter steeds vaker naar Mediation voordat zij een besluit neemt in uw zaak.
Eigen kracht in conflicthantering, mediation dus, is het credo van de overheid.
VNG wijst mediation aan ipv bezwaarprocedures, vraag uw gemeente !
(vereniging nederlandse gemeenten)

En is juridisch gespecialiseerde kennis nodig dan mag een adviseur of advocaat
aansluiten aan de mediationtafel.

 

piketdienst rechtbankmediator Gonny Feenstra
Share This