Duur partneralimentatie ingekort!

Vanaf januari 2020 herziening duur  partneralimentatie.
De standaard wordt 5 jaar maar er zijn uitzonderingen,
–  voor partners met kinderen onder 12 jaar,
–  voor huwelijken met een duur van langer dan 15 jaar,
–  voor de situatie dat de AOW leeftijd bijna bereikt zal worden.

Klik hier voor het volledige bericht.
Voor al uw vragen bent u welkom ons te bellen.

Alimentatie vaststellen

Als mediator familiezaken maak ik de berekening alimentatie voor u met het rekenprogramma splitonline.
Een speciaal ontwikkeld rekenprogramma dat ook door veel rechters wordt gebruikt. 
De berekening van alimentatie die betaald kan worden houdt ook rekening met verschillende kostenposten als woonlasten en premie ziektekostenverzekering.
Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om te komen tot een overeenstemming tussen partijen.
Er is ruimte om alimentatie bedragen en tijdsduur onderling anders overeen te komen.

 

Herberekening alimentatie

Wanneer uw situatie of die van uw ex-partner sterk verandert is het vaak nodig alimentaties opnieuw te berekenen.
Te denken aan opnieuw samenwonen, minder inkomen door verlies baan enz.
Ook wanneer uw kinderen ouder worden en naar de middelbare school gaan kan het raadzaam zijn de verdeling kosten nog eens na te gaan. Vragen hierover ? Neemt u dan contact op .

!! Partneralimentatie van Bruto naar Netto
Help het tarief aftrek partneralimentatie gaat naar 43%  in 2021 !
Moet de bruto partneralimentatie dan naar beneden?  Gaat dan vanzelf ? NEE
Neem contact op voor een  herberekening. 

In principe moeten ook alle jongmeerderjarigen financieel gesteund worden door hun ouders.

  • studerend of niet studerend
  • werkend of niet werkend
  • uitwonend of thuiswonend.
Feenstra Mediation voor (her)berekening draagkracht alimentatie

Als mediator ben ik aangesloten bij:

Kinderalimentatie staat voor het verdelen van de zorgkosten voor de kinderen. Iedere ouder draagt dan bij vanuit het eigen inkomen en draagkracht. Financiële verzorging en ondersteuning is een recht voor ieder kind, ook een jongmeerderjarige kan behoefte hebben aan alimentatie. Jongmeerderjarig zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Ouders hebben voor hen een onderhoudsplicht.
Wanneer jeugdigen een opleiding volgen kan die plicht verlengd worden.
Partneralimentatie is een inkomen voor de minstverdienende partner.
In 2020 wordt het wettelijke recht op partneralimentatie aangepast.  Wat het voor uw situatie betekent bespreek ik graag met u.
Wanneer de ex-partner is aangewezen op een inkomen uit bijstand – wet werk en inkomen – de participatiewet is  de gemeentelijke overheid verplicht om na te gaan hoeveel alimentatie de ex-partner kan bijdragen. Partneralimentatie kan daarom nooit volledig worden uitgesloten in een convenant. Wanneer het voor uw situatie van toepassing is kan ik u daar over informeren.
Share This