Duur partneralimentatie ingekort!

Eind mei 2019 is ook in de eerste kamer JA gezegd tegen een herziening partneralimentatie.
De standaard wordt 5 jaar maar er zijn uitzonderingen,
–  voor partners met kinderen onder 12 jaar,
–  voor huwelijken met een duur van langer dan 15 jaar,
–  voor de situatie dat de AOW leeftijd bijna bereikt zal worden.

Klik hier voor het volledige bericht.
Voor al uw vragen bent u welkom ons te bellen.

Alimentatie vaststellen

Als mediator familiezaken maak ik de berekening alimentatie voor u met het rekenprogramma splitonline.
Een speciaal ontwikkeld rekenprogramma dat ook door veel rechters wordt gebruikt. De berekening van alimentatie die betaald kan worden houdt ook rekening met verschillende kostenposten als woonlasten en premie ziektekostenverzekering.
Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om te komen tot een overeenstemming tussen partijen.
Er is ruimte om alimentatie bedragen en tijdsduur onderling anders overeen te komen.

Herberekening alimentatie

Wanneer uw situatie of die van uw ex-partner sterk verandert is het vaak nodig alimentaties opnieuw te berekenen.
Te denken aan opnieuw samenwonen, minder inkomen door verlies baan enz.
Ook wanneer uw kinderen ouder worden en naar de middelbare school gaan kan het raadzaam zijn de verdeling kosten nog eens na te gaan. Vragen hierover ? Neemt u dan contact op .

In principe moeten ook alle jongmeerderjarigen financieel gesteund worden door hun ouders.

  • studerend of niet studerend
  • werkend of niet werkend
  • uitwonend of thuiswonend.
Feenstra Mediation voor (her)berekening draagkracht alimentatie
Kinderalimentatie staat voor het verdelen van de zorgkosten voor de kinderen. Iedere ouder draagt dan bij vanuit het eigen inkomen en draagkracht. Financiële verzorging en ondersteuning is een recht voor ieder kind, ook een jongmeerderjarige kan behoefte hebben aan alimentatie. Jongmeerderjarig zijn kinderen van 18 tot 21 jaar. Ouders hebben voor hen een onderhoudsplicht.
Wanneer jeugdigen een opleiding volgen kan die plicht verlengd worden.
Partneralimentatie is een inkomen voor de minstverdienende partner.  Steeds vaker wordt uitgegaan van de verdienmogelijkheid van de ex-partner zodat die minder lang een partneralimentatie hoeft te ontvangen. Regelmatig wordt er gesproken  om het recht op partneralimentatie minder vanzelfsprekend te laten zijn. Wat dat voor uw situatie kan betekenen bespreek ik graag met u.
Wanneer de ex-partner is aangewezen op een inkomen uit bijstand – wet werk en inkomen – de participatiewet is  de gemeentelijke overheid verplicht om na te gaan hoeveel alimentatie de ex-partner kan bijdragen. Partneralimentatie kan daarom nooit volledig worden uitgesloten in een convenant. Wanneer dat voor uw situatie van toepassing is kan ik u daar over informeren.
Share This