Duur partneralimentatie ingekort!

Nieuwe wetgeving Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is de wijziging in de alimentatieregels een feit. Deze week werd het wetsvoorstel van de VVD en de PvdA om de duur van de partneralimentatie in te korten aangenomen door de Senaat. Op dit moment is de maximale...

Nieuwe arbeidswet vanaf januari 2020

Wet Arbeid in Balans zal hoogstwaarschijnlijk ingaan per januari 2020. Voor alle werknemers kan dit gevolgen hebben. De flex werker krijgt meer rechten op zekerheid en vergoeding bij ontslag, Het recht van een werkgever om een werknemer te mogen ontslaan wordt anders,...

Trouwen in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Wat betekent dit? Vermogen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd, is van u samen. Bezittingen of schulden van vóór het huwelijk blijven privé-eigendom en vallen niet in de gezamenlijke boedel. Schenkingen, giften en erfenissen blijven...

Duur partneralimentatie ingekort!

Nieuwe wetgeving Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is de wijziging in de alimentatieregels een feit. Deze week werd het wetsvoorstel van de VVD en de PvdA om de duur van de partneralimentatie in te korten aangenomen door de Senaat. Op dit moment is de maximale...