Toen zij uit elkaar gingen was hun dochtertje nog maar 3 jaar. Als ouders waren ze het roerend eens; moeder zou het hoofdverblijf bieden en het kleine meisje zou iedere week van vrijdagmiddag tot zaterdagmiddag bij haar vader thuis zijn.
Immers twee weken haar vader niet zien was veel te lang voor een peuter.
Met een beetje rekenen kwamen ze samen uit het bedrag dat vader aan kinderalimentatie zou gaan betalen.
Maar na 4 jaar zit het moeder dwars; is dat bedrag alimentatie wel juist? Op het schoolplein immers hoorde zij van andere moeders dat zij een veel hoger bedrag ontvangen

“Zie je wel, ze is toen vast weer teveel meegegaan met hem, die ex, die weet immers altijd iedereen om zijn vinger te winden als het om geld gaat. En als je het goed bekijkt doet hij als vader nauwelijks iets.
De zorg komt compleet op haar neer.”

Gesterkt door de verhalen uit haar omgeving spoort zij haar ex aan mee te werken aan een (her)berekening alimentatie. De reactie van haar ex doet haar op scherp staan. Immers; hij wil best meewerken aan een herberekening, maar ook wil hij het contact met hun dochter uitbreiden.
Hij wil haar graag vaker een heel weekend bij zich in zijn inmiddels nieuwe gezinsleven en stelt zelfs voor dat zij ook doordeweeks weleens een dagje en nachtje bij hem kan zijn.

“Oppassen” , denkt moeder want zij weet dat er een aftrek is van de alimentatie die ‘zorgkorting’ wordt genoemd. Is dit zijn manier om onder meer alimentatie uit te komen?

Vader woont sinds 1,5 jaar samen met een nieuwe vriendin die nog twee kinderen heeft uit een eerder huwelijk. Zij weet dat haar nieuwe partner ook medeverantwoordelijk is voor de kosten van haar kinderen.
Dat kan de claim op verhoging kinderalimentatie mooi drukken. “Dat gezeur over meer”.

  • Bij een rechter zijn ALIMENTATIE en UITBREIDING VAN DE VERBLIJFSREGELING twee zaken.
    Het zijn immers twee onderwerpen. Wanneer een advocaat een verzoek indient zal het per verzoek
    om één onderwerp mogen gaan. Bij een (her)berekening wordt dan inderdaad het aantal dagen dat
    een kind bij de vader is afgetrokken.
  • Bij de mediator kunnen alle vragen en overdenkingen van partijen, twee ouders, in samenhang besproken
    worden.

Deze ouders kwamen samen bij mij en konden allebei uitleggen waar zij belang bij hebben.
De dochter had trouwens ook al vaker gezegd dat zij haar stiefzusje reuze aardig vond en graag met haar speelde. Haar eigen moeder wilde haar dat plezier ook niet ontnemen.
Vader vond het prima een hogere alimentatie te betalen want zag ook in dat het afgesproken bedrag niet toereikend was. Hij wilde echter ook graag meer vader voor zijn kind zijn.
Het meisje was nu immers ook al ouder en kon prima langer van huis/moeder zijn.
Ook bleek dat moeder eens vaker vrije tijd wilde voor zichzelf en dan misschien wel kon toekomen aan het weer oppakken van haar hobby, volleybal.

Als mediator mocht ik de nieuwe afspraken opnemen in het ouderschapplan en zo waren beide partijen volledig tevreden.

Share This