Poeh, eh jaah dat was toen bedoeld om ……

Meneer en mevrouw kijken elkaar fronsend aan na mijn vraag of zij kennis hebben van de inhoud van hun huwelijkse voorwaarden. Wat zij zich op dit moment realiseren is dat ze het eigenlijk niet meer weten, de reden van toen, de inhoud van afspraken en dus waarschijnlijk niet nageleefd.

Hoe moet dat nu?

Gelukkig mag je bij de mediator aan tafel ook op zoek naar het beste antwoord voor jullie situatie.
Maak een kopie van die huwelijkse voorwaarden en dan gaan we aan tafel na wat er nu van gekomen is.
Alles binnen de wettelijke kaders.

De pijnpunten bij scheiden met huwelijkse voorwaarden

Meestal leggen mensen de akte van de huwelijkse voorwaarden na het huwelijk ergens in een la en wordt er niks meer mee gedaan. En dan gaat u scheiden. Bij de mediator komt onvermijdelijk ook verdelen en verrekenen aan de orde. Het document huwelijkse voorwaarden wordt opgezocht, afgestoft en u doet er een beroep op.
D
e pijnpunten van de huwelijkse voorwaarden dan  zichtbaar.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • De inhoud van HV sluit ten tijde van de scheiding niet (meer) aan bij de bedoelingen van de echtgenoten
  • Bij het opstellen is de inhoud van de voorwaarden niet getoetst aan de rechtspraak in het kader van een mogelijke echtscheiding
  • De huwelijkse voorwaarden zijn te moeilijk te begrijpen, waardoor niet duidelijk is wat precies de bedoeling is.
  • De verrekenbedingen in de voorwaarden zijn tijdens het huwelijk niet uitgevoerd.
  • Financieel adviseurs (bank, accountant) gebruikten de huwelijkse voorwaarden niet.

Als MfN familiemediator bespreek ik met u samen wat ieder van u nu redelijk vindt .
Immers huwelijkse voorwaarden is altijd een plan op maat van dat moment, nu jaren geleden.

Noot:
De mediator mag nooit belang  hebben bij uw keuzes en besluiten.
De mediator is uitdrukkelijk nooit verbonden met een financieel adviseur.

Share This